ABB Kvaliteedipäev 2015

ABB soovis ellu kutsuda ürituse, mis selgitaks näitlikult lahti tööprotsesside ja nende soorituse mõju ning rõhutaks iga ametikoha ja töötaja panuse olulisust ootustele vastava lõpptulemuse saavutamisel.

Event Masters korraldas töötajatele näidispäeva, kus praktiline töö illustreeris kliendi tellimuse täitmise protsessi etappe ning aitas neid paremini mõista.

Igapäevatöö proovimine uues töistes rollides tõi kaasa ürituse järgselt ettevõttesisese kliima ja omavaheliste suhtlemise paranemise: tekkis austus teist tööd tegevate töökaaslaste osas. Samuti sai selgemaks, kuidas toote tellimuse täitmise ahel toimib ning kogu tootmisprotsessist kujunes tervikpilt.